aze eng


ÜMİDLI GƏLƏCƏK GƏNCLƏR TƏŞKİLATININ PREZİDENTİNDƏN MÜRACİƏT
“Hörmətli Dostlar və Həmkarlar. Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı artıq 7 ildir ki Azərbaycanda fəaliyyət..."HUMAY"
Milli Akademiyasının Laureatı
"Leave No Child Out"
National Public AwardWashington University in St.Louis (Missouri)

Reliable Future NGO has been officially approved as on international field practice site for students of Washington University in St.Louis.

Washington University NEXUS newsletter

Washington University Field Instructor Manual


RFYO INTRANET

Human Rights & Democracy Development Programs Department
Education, Culture & Sport Programs Department
Social & Health Programs Department
Ecological Education & Environment Protection Programs

Social & Health Programs Department

Helping the most vulnerable...

The main focus is to help vulnerable people as orphans, children, disabled and elderly people, poor families with low income, refugees, IDPs, migrants, people with hard health, drug users and HIV infected people and every one who can be considered as one of above stated.

“Sağlamlığa Çağırıs” QHT Alyansının institusional inkisafına dəstək layihəsi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu: Noyabr 2007-Noyabr 2008 “Sağlamlığa Çağırıs” QHT Alyansı Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun (ACİ YF) dəstəyi ilə 11 yerli QHT tərəfindən 7 may 2007-ci il tarixində təsis edilib. Alyansın təsis edilməsindən dərhal sonra onun institusional inkisafı və üzvlərinin imkanlarının, bilik və bacarıqlarının artırılması, habelə Alyansın genis ictimaiyyət arasında tanıtımı məqsədilə xüsusi institusional layihə hazırlanmısdır. Bu layihənin idarə edilməsi Ümidli Gələcək təskilatına həvalə edilmisdir. Layihə çərçivəsində Alyans üzvləri üçün təlim kursu və aylıq görüsləri həyata keçirilmis, Alyansın internet səhifəsi və barəsində Azərbaycan və İngilis dilində bukletlər hazırlanmıs və çap edilmisdir.

“Azərbaycanda Korporativ Sosial Məsuliyyətin inkisafı perspektivləri” mövzusunda Birinci Bakı Konfransı : 20-21 May 2008
Yerli biznes qurumlarının Korporativ Sosial Məsuliyyətin inkisafına dair məlumat səviyyəsinin artırılması, yerli və beynəlxalq biznes tərəfindən KSM-ə dair kodeks və ya proqramların islənib qəbul edilməsinə təkan vermək və həmçinin sosial, təhsil, humanitar, ekoloji və s. problemlərin həlli üçün biznes-dövlət-vətəndas cəmiyyəti arasında əməkdaslığın qurulması və inkisaf etdirilməsinə yardımçı olmaq məqsədilə Usaq Hüquqları üzrə QHT Alyansı UNİCEF-lə əməkdaslıqda və Azercell Telekom sirkətinin dəstəyi ilə 2008-ci ilin May ayının 20-21-də Park İnn Otelində “Azərbaycanda Korporativ Sosial Məsuliyyətin inkisafı perspektivləri” mövzusunda Birinci Bakı Konfransını təskil etdi. Konfransda yerli və beynəlxalq biznes qurumlarının rəhbərləri və əməkdasları, KSM sahəsində beynəlxalq və milli ekspertlər, müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri, Milli məclisin deputatları v qeyri-hökumət təskilatlarının üzvləri istirak etmis və onların təqdimatları dinlənilmisdir. Konfransın yekunu olaraq bütün təqdimat və çıxıslardan ibarət toplu hazırlanmıs və istirakçılara paylanmısdır.

“Usaqlar üçün Milli Qaynar Xətt” Xidmətinin yaradılması, Aprel 2008 2005-ci ildən baslayaraq QHT Alyansı müxtəlif problemlərlə bağlı, habelə usaq hüquqlarının pozulması halları ilə əlaqədar usaqlar və ya onların valideynləri/qəyyumları tərəfindən edilən zəngləri qəbul edir və usaqlara dəstək verməyə çalısır. 2007-ci ildə isə QHT Alyansı daxil olan zəngləri daha səmərəli və keyfiyyətli səviyyədə cavablandırılması məqsədilə bir sıra yerli QHT və reabilitasiya mərkəzləri ilə, habelə Sumqayıt səhərində yerləsən usaq qaynar xətti ilə xüsusi əməkdaslıq memorandumu bağlamısdır. 2006-cı ildə QHT Alyansı və onun iki üzvü Ümidli Gələcək Gənclər Təskilatı və “Etimad” Qaynar xətti Beynəlxalq Usaq Qaynar Xəttləri təskilatının tam hüquqlu üzvü seçilmisdir. Hal-hazırda QHT Alyansı “Usaqlar üçün Milli Qaynar Xətt” xidmətinin yaradılmasına çalısır ki, bu xidmət vasitəsilə usaqlar zəng edərək psixoloji, mənəvi və emosional dəstək, hüquqi məsləhət, hüquqları pozulduqda isə hüquqi yardım, müxtəlif problemlərə dair məlumat almaq imkanı əldə edəcək. Həmçinin, usaqları və ya onların valideynləri/qəyyumları yuxarıda sadalanmıs digər xidmətlərlə təmin etmək və onların ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə operatorlar usaqların zənglərini QHT Alyansının aidiyyatı üzvləri, tərəfdasları və ya yaratdığı digər müəssisə və xidmətlərə ötürəcəkdir.

“QUŞ QRIPINƏ” DAIR ƏHALİNİN MƏLUMATLANDIRILMASI, ACI-YF, Fevral –May 2006
Sоsial və Səhiyyə Prоqramları Dеparamеnti Dünya Səhiyyə Təskilatının və digər bеynəlхalq qurumların bu virusla mübarizə və оnun prоfilaktikası, həmçinin хəstəliyin ilkin simptоmları haqqında yaydığı məlumatları tоplayaraq, öz hеsabına tərcümə еtdirmis, buklеt səklində hazırlamıs və Açıq Cəmiyyət Institutu Yardım Fоndunun dəstəyilə çap еtdirmisdır. Bu buklеtin hazırlanmasının əsas məqsədi virusun yоluхma yоlları, özünü müdafiə və digər mühüm məlumatlarla əhalini bilgiləndirməkdir. 2000 tiracla çap оlunmus buklеt Füzuli, Gоranbоy, Mingəçеvir, Lənkəran və Quba rayоnlarında müvafiq idarələrə göndərilmis və əhali arasında paylanmısdır.

AZƏRBAYCANDA USAQLAR ÜÇÜN QAYNAR ХƏTTIN YARADILMASI VƏ FƏALIYYƏTI PЕRSPЕKTIVLƏRINƏ DAIR MILLI KОNFRANS, IYUN 2006
Iyun ayının 16-da Usaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının, Beynəlxalq Usaq Qaynar Xətləri Təskilatının və ATƏT-in birgə reallasdırdıqları layihə çərçivəsində ölkə üzrə Usaqlar üçün Qaynar Xəttin Yaradılması və Fəaliyyəti Perspektivlərinə dair Milli Konfrans keçirilib. Konfransda usaqlar üçün qaynar xəttin yaradılması mexanizmləri, onun perspektiv fəaliyyəti və usaqlara hər-tərəfli xidmətlərin göstərilməsi

Educational And Recreational Programs For Children-Refugees And Idps Of Salyan And Bilasuvar Regions’ Refugee Camps – December-May 2001/02
Since it’s foundation, Reliable Future pays great attention to disadvantage children and youth such as refugees, orphans, and handicapped from poor layers of community. The conflict in Karabakh was resulted in more than one million refugees and IDPs, about 40% of them are children and youth. It is too big number of disadvantage, displaced, psychological trauma received, socially excluded people. Our help to them included organizing different leisure activities, such as music sessions, drama, theatrical & sports, excursions & outdoor activities, dance & poetry competition, disco & musical, and sport events with the participation of all the refugees in camps, and Educational activities, training courses, such as English language classes, drawing and painting workshops, sewing, embroidery classes for girls, computer classes, workshops about peace and fraternity, tolerance and stability, human rights and citizenship, NGOs and their managing principles; providing the psychosocial rehabilitation work helping them to forget or diminish the influence of war and its consequences to their lives; helping children and youth in camps to overcome the trauma of leaving their homes and region; encouraging them to interact socially and keeping alive their hopes of returning to their homeland; organizing activities encouraging contact between young people from local and refugee communities and between themselves; encouraging the social interaction of children refugees with other children from a range of backgrounds; organizing professional training courses for improvement of the creative and professional development of children and youth; providing some relief through recreational activities and give refugees a chance to express their feelings; providing the various seminars on Human Rights and AIDS/HIV and transmitted diseases and personal hygiene.

All these activities and measures were implemented under the sponsorship of Exxon Azerbaijan Operating Company LLC, an ExxonMobil Subsidiary.

Educational Program For The Children Of Mashtaga Orphanage School #1 & Bilgyah Orphanage School #11 – September-March 2001/02
The number of projects is the result of long-term research work done by Reliable Future regarding the situation in orphanage schools and needs of the children of these institutions. According to this research Reliable Future prepared a long-term program that will address the needs and problems of orphan children and orphanage schools throughout the country. The projects directed to meet the basic needs of children, certainly the need of the attention and care of community. Projects are designated to help children to overcome depression & alienation from the world; give them an opportunity to find their own place in our society; provide children with the necessary skills and knowledge for their future professional determination; find the job and creating their own lives and future; organize special art-therapy classes aimed at improving the psychological status of children; to motivate them and improve the social integration; attract the attention of wide community and especially government structures to problems of orphan children; provide various educational course like computer education, English language, arts & culture, human rights, healthy life style, photo techniques and drawing and also entertaining activities; reveal the talented children and assist with their development. At the beginning of the project we established a small library of scientific and belles-lettres, computers, TV, and video equipment were provided for use of children. Projects were implemented under the sponsorship of the British Embassy/DFID, Unocal Khazar & Blue Water Shipping Caspian J.V. (Mashtaga #1) and Garadagh Cement J.S.C. (Bilgyah #11).

Aid To Lonely Elderly People – March-September 2001
The main purposes of the project is to improve the social welfare and morale condition of the lonely elderly people, provide the monitoring of their life, their needs, help them to feel themselves and their experience useful for society, assist the creation of the 1st Society of Lonely Elderly People. Canada Foundation (CIDA) sponsored all activities, which were done by Reliable Future within the project such as legal and medical aid; washing & cooking; cleaning & repairing; shopping; sewing; psychological conversations with elderly people; competitions on different table games (checkers, chess, backgammon, domino) with prizes for winners; organizing tea parties for them where elderly were singing songs & dancing. In the frame of the project we also made a Documentary Film “NO THANKS” and recorded on cassettes and CDs. Although project provided activities only for 100 elderly people of Baku city of Azerbaijan we hope we brought more life to the problems of these people and attracted attention of community and state bodies to them and their problems.

Choose The Healthy Life Style – February-July 2001
The problems of drug abuse and AIDS at present time are most acute in entire world and Azerbaijan is not exclusion. Seriousness of the problem is increasing taking into account such facts as the rising quantities of new powerful drugs; broadening of the area of spreading, involvement of new countries and continents; difficulties in restraining the growing rates of drug abuse and AIDS on administrative, criminal and executive levels. Taking into account, Reliable Future organizes active and wide propaganda against AIDS and drugs, bad habits, personal hygiene and conducts explanatory work among various strata of society for preventing its further spreading. This project was implemented under the financial support of TotalFinaElf in Lenkoran-Astara region amid schoolchildren of 9-11th forms and students (number of beneficiaries are 2500-3000 children and youth).

Drug Abuse As The Tragedy Of The Mankind – September/May 1999/2000
The problems of drug addiction and AIDS prevention, as well as personal hygiene and healthy life style principles take a huge attention of Social Programs Department because of their actuality and acuteness in the society. The project aimed to provide the preventive informative lectures and debates amid more than 1500 schoolchildren of 9-11th forms of 20 schools of Nizami district of Baku City.

This project was sponsored by The British Embassy, Know How Fund. The schoolchildren received the full information about drug abuse, AIDS, its prevention, different types of drugs, smoking, alcoholism and their influence on human beings. During the project the drawing competition called “Drugs – is the tragedy of mankind” was conducted and best works got the valuable prizes and diplomas.

Art-Therapy Classes For Elderly People – October/May 1999/2000
The six members of Reliable Future have initiated and put into practice the art-therapy classes for elderly people. The main objective of this program was to engage 60 elderly people into the different art-related activities, like drawing, decorations & toy making, sewing, embroidery, etc. Reliable Future provided all materials & equipment for these classes from its own funds.

Along with it, Reliable Future organized different holidays and exhibitions for elderly people with gifts, accompanied elderly people during their walking and attending the theatres, and voyaging in the board of ship in Caspian Sea. Within the framework of the project, different booklets and leaflets were published and distributed among people concerning the health and ethical issues.

Migration And Health Issues – April-August 2000
Azerbaijan has more than 1.000.000 refugees and IDPs. It undoubtedly causes many difficulties and problems for our young country. The problems of healthy life style, drug abuse and AIDS prevention along with problems of sexual transmitted diseases due to migrating of people to earn money are becoming more acute and waiting immediate solution. Considering these, Social Programs Department initiated the project to improve the awareness of refugees and IDPs, especially teenagers and young people on the above stated problems. Project was sponsored by International Organization for Migration (IOM) and “HAYAT” NGO and covered Sumgayit, Mingechaur and Imishli refugee camps and refugee schools (in total more than 2.000 people).

Aid To Disabled Children Of Bone-Tuberculosis Sanatorium In Zagulba District
Project is focused on providing of educational programs such as computer, music, foreign languages, art, painting, human rights, embroidery and cooking, and healthy life style training to 150 disabled children of 6-16 years old. BP Exploration Caspian Sea ltd. and DEVON Energy Corporation were sponsoring the project that lasted 6 months. Along with lessons, children were involved in the entertaining activities such as table games, role games, theatrical performances, drawing competitions, art exhibitions of hand-made things, holidays, New Year and other holidays. The library of belles-lettres and scientific popular books has been established in the sanatorium for children.

New Year Party For 600 Orphan Children – December 26, 2000
The project included range of activities such as entertainment program with the participation of famous Azerbaijan singers, artists of theatre, dance groups, and clowns for about 600 orphan children from 6 orphanages of Baku and Sumgayit City. All children were treated with the sweets & cakes and received the New Year presents and clothes collected by members of Reliable Future. Project was funded by Regus Company, ISR Group of Companies, Oriflame Company, Ericsson Azerbaijan, ITOCHU Oil, and Baker & McKenzie.

New Year Party For Children Of Bone-Tuberculosis Sanatorium In Baku
The project includes range of activities such as music program with the participation of famous Azerbaijan singers, artists of theatre, dance groups, and clowns. For the junior children of 1-4 forms were shown the cartoons and films in addition to all stated. All 150 children were treated with the sweets & cakes and received the New Year presents. Reliable Future under the financial support of BP Exploration Caspian Sea Ltd. and DEVON Energy Corporation showed children of Bone Tuberculosis Sanatorium happy moments of our beautiful life.

New Year Party For 200 Physically And Mentally Disabled, Refugee And Orphan Children In Sumgait City – January 10, 2001
Azerbaijan has more than 1.000.000 refugees and IDPs. It undoubtedly causes many difficulties and problems for people of our country. Low social level of the refugees very often can lead to such case that parents forget about their children, therefore Reliable Future, Bread Factory of Sumgayit & AzerKimya Concern decided to make refugee children feel themselves a little bit happier by doing such a New Year Party in third largest city of Azerbaijan.

tel/fax: +994 (12) 493 2142, mobile: +994 (50) 349 2948
email: nzseidov@yahoo.com, relfuture@azdata.net